Dynamisk virksomhed

DIS er grundlagt i 1990 og havde dengang til huse på Kongevejen i Virum. Grundet vækst flytter firmaet i 1996 til den nuværende adresse, Generatorvej 17 i Herlev. DIS har i dag udviklet sig til en dynamisk effektiv virksomhed, der udviklingsmæssigt ligger helt i front, indenfor sit område; Salg og service af mobile højtryksrensere til professionelt brug.

Et moderne værksted

Hos Dansk Industri Service kan man opleve en moderne virksomhed med et godt arbejdsmiljø kombineret med en kulturel billedoplevelse, der er noget anderledes end man normalt ser.

Er man af den opfattelse, at der på et værksted altid hersker rod og kaos, så skal man lægge vejen forbi Dansk Industri Service A/S i Herlev. Så vil man efter en kort rundgang hurtigt få revideret sin opfattelse. Her hersker nemlig en orden og akkuratesse, der sjældent er set på et værksted af tilsvarende størrelse. Hertil kommer, at der overalt på kontor og værksted er udsmykket med billedkunst i en sådan grad, så der kan sås tvivl om, det er en virksomhed eller et galleri.

Kvaliteten af vores arbejde skal være optimal. Reparationer, der mange steder på andre værksteder er godt nok, er sjældent godt nok på vores værksted. I erhvervslivet i dag, er det et krav, at service og reparationsarbejder er udført 110%, det er samtidig også vores målsætning.

Den nyeste udvikling

Som noget helt nyt har DIS i samarbejde med Københavns Kommune udviklet en serie af specielle FSP frostsikrede vand – og tappestationer der er beregnet til udendørs opstilling på bla. kommunale materialepladser og vaskepladser, hvor der er behov for afvaskning af maskiner og andet udstyr med højtryk, samt påfyldning af store mængder vand på Kommunens feje/sugemaskiner og vandingsvogne. Stationerne kan udbygges med et oliefyr-unit, så der også kan afvaskes med 90°C varmt vand, disser er
specielt udviklet til Kommunens vintertjeneste – all deres kørende materiel m.m.

FSP vand- og tappestationerne, vil i fremtiden blive produceret i virksomhedens lokaler i Herlev i nu 5 forskellige versioner.

Videodemonstration

Se en præsentation af vores vand- og tappestation med tilhørende datasystem til forbrugs- og driftsovervågning, der anvendes til skybrudsløsningen i Enghaveparken på Vesterbro i København.

FSP 5
Vandstation og tappestation
DIS Datasystem til
FSP Vand- og tappestationer