FSP 6 Vand- og tappestation

Digital styret system til hurtig vandpåfyldning.
Et meget bruger- og klimavenligt system der kan anvendes alle steder hvor der er behov for hurtigt påfyldning af eks. feje-/sugemaskiner og vandingsvogne. FSP 6 er også udviklet til hurtig påfyldning med eksempelvis opsamlet regnvand eller søvand. Alt placeret i et frostsikret skab.
FSP 6  kan styre en pumpebrønd i eksempelvis underjordiske vandressourcer/sø. Vandniveauet der er rådighed viser i procentsats.

PLC styret system med
Dataopsamling og adgangskontrol

 • Alle data bliver opsamlet uanset hvad du bruger systemet til om det er påfyldning, spuling eller højtryksrensning.
 • Data kan videresendes i et cloud baseret system – således man som bruger af systemet kan opsamle og bruge data f.eks til afregning af eksterne brugere.
 • De betaler så for den mængde vand man forbruger.
 

Alle tankninger / påfyldninger bliver registreret i datasystemet disse data kan bruges til forskellige formål alt efter hvem ejeren af systemet er.

 • Aflæsning af forbrug for hver enkelt egne medarbejdere.
 • Aflæsning af forbrug for hver enkelt ekstern bruger – det være sig vandvogne, feje- sugemaskiner, graffitirensere mm. – disse tankninger eller forbrug kan så efterfølgende afregnes den enkelte entreprenør hver måned eller hvert kvartal eller hvad aftalen nu er. – dette er lig med indtægt eller dækning af udgifter til vand.
 
Kan give den enkelte ejer en stor besparelse på vandafledningsafgiften – denne kan fås retur.
DIS vand- og tappestation FSP6

Hvad kan FSP 6 anvendes til:

Kan placeres direkte ved tappestedet udendørs

Hurtig påfyldning med 2″ slange, af vandingsvogne, tankvogne, fejemaskiner og feje- sugemaskiner etc.

 • Hurtigt sikkert og uden vandspild.
 • Let tilkobling med de tilpassede adaptere.

Tappestationen kan anvendes til tankning med eks. opsamlet regnvand mm. (se video fra Valbyparken)

 • Ingen udgifter til vand
 • Klimavenlig – ingen brug af drikkevand


Slanger og udstyr er altid ved hånden – klar til brug.

 • Ingen spildtid til klargøring af stationen.
 • Ingen slanger eller pistoler ligger på jorden, altid oprullet og på plads.
 • Tidsbesparende.
 

Videodemonstration