FSP 5 aftapningsstation med PLC

Digital styret system til hurtig vandpåfyldning.

Et meget bruger- og klimavenligt system der kan anvendes alle steder hvor der er behov for hurtigt påfyldning af vand. Systemet er også udviklet til hurtig påfyldning med eksempelvis opsamlet regnvand eller søvand. Alt placeret i et frostsikret skab.

FSP 5 har samme tekniske egenskaber som FSP 4 men er dog med PLC styring.

PLC styret system med

 • Dataopsamling og adgangskontrol
  • Alle data bliver opsamlet uanset hvad du bruger systemet til om det er påfyldning, spuling eller højtryksrensning.
  • Data kan videresendes i et cloud baseret system – således man som bruger af systemet kan opsamle og bruge data f.eks til afregning af eksterne brugere
  • De betaler så for den mængde vand man forbruger.
 • Alle tankninger / påfyldninger bliver registreret i datasystemetdisse data kan bruges til forskellige formål alt efter hvem ejeren af systemet er.
  • Aflæsning af forbrug for hver enkelt af egne medarbejdere
  • Aflæsning af forbrug for hver enkelt ekstern bruger – det være sig vandvogne, feje- sugemaskiner, graffitirensere mm. – disse tankninger eller forbrug kan så efterfølgende afregnes den enkelte entreprenør hver måned eller hvert kvartal eller hvad aftalen nu er. – dette er lig med indtægt eller dækning af udgifter til vand.
 • Kan give den enkelte ejer en besparelse på vandafledningsafgiften.

Kan placeres direkte ved tappestedet udendørs

 • Hurtig påfyldning med 2" slange, af vandingsvogne, tankvogne, fejemaskiner og feje- sugemaskiner etc.
  • Hurtigt sikkert og uden vandspild.
  • Let tilkobling med de tilpassede adaptere.
 • Tappestationen kan anvendes til tankning med eks. opsamlet regnvand mm.
  • Ingen udgifter til vand
  • Klimavenlig - ingen brug af drikkevand
 • Slanger og udstyr er altid ved hånden - klar til brug.
  • Ingen spildtid til klargøring af stationen.
  • Ingen slanger eller pistoler ligger på jorden, altid oprullet og på plads.
  • Tidsbesparende.

Er du interesseret i at høre mere?
Klik her for at blive kontaktet

Bliv ringet op